КЕРАМИЧНИ НАГРЕВАТЕЛИ

Керамичните нагреватели, често пъти биват определяни като отживелица, може би поради факта, че те са едни от пионерите при електрическите тръбни нагреватели и както всяко нещо, във времената на динамично развитие на технологиите, машините и производствените цикли. За това те все по- слабо биват използвани в различните поризводства.

Керамичните нагреватели, обаче, все още не са чак толко изживели живота си и все още биват използвани не малко, особено в по- слаборазвитие страни, с по- слаби икономики, точно както е в България в момента. Това се дължи на невъзможността или по- слабата възможност за развитие и модернизация на технологиите в различните производства.

Керамичните нагреватели се използват не толкова много, тъй като са смятани, а и реално са значително по- опасни от останалите нагреватели. Това е така заради реотаните (спиралите кантал), които при керамичните нагреватели (http://www.nagrevatel.eu) са открити, а по тях протича силен ток. Това носи риск за операторите на машините и съоръженията, но и за целите производства на компаниите, тъй като лесно може да възникне дефект и по други части на машините, породен от прегряване, влага, възпламеняване и други. Ако обаче сигурността им е добре подсигурена, керамичните нагреватели са изключително ползотворни. Наравно с кварцовите нагреватели, те са много силни топлообменници. Това се дължи на липсата на вътрешна изолация и открития кантал.

Керамичния нагревател може да има много и различни форми. Зависи от особенноста на машината и самия керамичен елемент/и на нагревателя. Най- често използваните керамични елементи, които се използват са цилиндрични керамични елементи, които спрямо мощността, която следва да събере нагревателя са със специфичен диаметър (особено често се използват цилиндрични керамики с диаметър d=26мм и d=32мм, но и много други). Тези цилиндрични елементи разполагат с определен брой улей където се нанизва спиралата кантал. Така мощността на нагревателя се разпределя по цялата площ на нагревателя. Един керамичен нагревател може да бъде изграден от няколко или множество такива керамични елементи, в зависимост каква дължина следва да нагряват. Най- често биват с дъжина от 500мм до 1500мм, но това не означава, че не могат да излязат от тези диапазони и да бъдат изработени съгласно конкретните нужди на всеки един клиент. (http://www.nagrevatel.eu) Другия често използван вид керамики са плоските керамики. Всяка една от тези плочи представлява правоъгълна плоскост с няколко улея (канала), където се полага реотана. Отново, както и при гореупоменатите елементи, тук се използват няколко плоскости, в последователност, които определят дължината на нагревателя, отново спрямо изискванията на клиентите.

Съществуват много други, различни от упоменатите керамични нагреватели. Това естествено се дължи на особенността на дадения керамичен елемент на всеки един керамичен нагревател. Фирмата ни работи с утвърдени производители на керамика и керамични елементи, с цел задоволяване и на най- взискателните си клиенти и техните специфични нужди, задоволяващи необходимостите на тяхното производство.

За допълнителни въпроси и разяснения относно патронните нагреватели, както и за отправяне на конкретно запитване за точно определен вид патронен нагревател, моля не се колебайте да се свържете с нашите експерти на посочените в страницата ни http://www.nagrevatel.eu контакти за връзка. Така ние ще можем да изработим желания от Вас нагревател по възможно най- добрия начин, удовлетворяващ вашите конкретни нужди.

Последни статии

Производство на термодвойки

НАГРЕВАТЕЛИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СУШИЛНИ

Нагреватели за печки, нагреватели за фурни и нагреватели за пещи

Вижте всички нагреватели