МИКАНИТОВИ НАГРЕВАТЕЛИ

Миканитови нагреватели се определят като такъв вид нагреватели, изработени от миканит, външен изолационен материал, най- често неръждаема стомана, както и изолатор, като най- често се използва керамика за целите на изолацията, при изработката на миканитови нагреватели. Миканитовите нагреватели се използват често пъти за целите на производството, но паралелно, дори, може би, много по- често застъпват сферата на услугите (http://www.nagrevatel.eu).

Поради своето естество материалът миканит позволява изработването на миканитови нагреватели, които са много тънки по свое му и позволяват монтаж и приспособяване към специфични елементи и продукти. Миканитовите нагреватели, най- често са с плоска форма (равнина). Плоските миканитови нагреватели могат да бъдат изработени с минимална дебелина на миканитов нагревател от около милиметър като може да достигне и по- голяма дебелина. Стандартно миканитови нагреватели варират с дебелина около два до пет милиметра. Тази дебелина при миканитов нагревател се определя главно от мощността, която следва да бъде вкарана в него и резонно изолацията, която изисква този тип нагреватели. (http://www.nagrevatel.eu). Плоските миканитови нагреватели могат да бъдат изработени в различни размери и форми – всеки миканитов нагревател може да бъде с квадратна форма – квадратен миканитов нагревател, правоъгълен миканитов нагревател, миканитови нагреватели с трапецовидна, дори кръгла форма, а понякога миканитовите нагреватели се изработват и с други непопулярни геометрични форми.

Другата разновидност на миканитовите нагреватели, които са популярни са барабанните нагреватели. Това са миканитови нагреватели, които не са с плоска повърхност, а са свити под формата на барабан. Този барабанен миканитов нагревател може да бъде с различен диаметър и дължина. Барабанните миканитови нагреватели (http://www.nagrevatel.eu), най- често са с ширина (която при барабанните нагреватели, би могла да се сметне и като височина), варираща между три и двадесет- тридесет сантиметра. Това по никакъв начин не ограничава специфичен размер за барабанните миканитови нагреватели, от който всеки отделен клиент се нуждае.

Миканитовите нагреватели могат да бъдат пробити, така че да имат специфични особености, спомагащи тяхното захващане към дадената повърхност, която е предвидено дадения миканитов нагревател да отоплява. Така, често пъти миканитовите нагреватели могат да бъдат с кръгове, правоъгълници или други специфични, изрязани в миканитовия нагревател форми, посредством които той да бъде приспособен към дадената повърхност. Това се прави най- често, тъй като специфичната отоплявана повърхност има върху себе си някаква неравност, винт, болт, гайка или други подобни. В тези ситуации изрязвайки миканитовите нагреватели те пасват идеално върху повърхността, за която са изработени, като запазват нейната първоначална форма.

Миканитовите нагреватели могат да бъдат захващани с най разнообразни краища и вариант. Повечето миканитови нагреватели се захващат посредством силиконов кабел. Клиентите предпочитат силиконов кабел поради неговата термична устойчивост и избор на дължината, от която се нуждаят за неговото захранване. Миканитови нагреватели със силиконов кабел над метър дължина, а дори и повече, не са нещо необичайно. Силиконовия кабел може да бъде захванат, както в клеморед, така и директно към захранването, към дадени уреди и термични защити, а също и в прекъсвачи. Върху силиконовия кабел, излизащ като захранване на миканитов нагревател, могат да се монтират допълнително елементи за захващане. Това са така наречените кабелни обувки, кабелни уши и други. Миканитовите нагреватели също така могат да завършват с усукани краища от реотана, твърди краища, а при специфични изисквания, миканитовия нагревател може да бъде завършен и с популярните месингови накрайници, въпреки че това не е типично за миканитови нагреватели тъй като възпрепятства тяхното монтиране и демонтиране повече, отколкото го улеснява (http://www.nagrevatel.eu) .

Миканитовите нагреватели се използват по- често в сферата на услугите, тъй като желаната при тях номинална температура е не много висока, а формата им позволява миканитовия нагревател лесно и бързо да бъде прикрепен към всякаква специфична плоскост или цилиндър като едновременно с това всеки миканитов нагревател почти не оказва въздействие върху първоначалната форма на плоскостта, върху която е монтиран дадения миканитов нагревател.Тук най- често пъти става въпрос от предпазване от замръзване на дадени възлови елементи в даден процес, посредством миканитов нагревател, отколкото от подгряване на дадена повърхност с цел достигане на определена температура и поддържането й, въпреки, че и тези случаи не се отхвърлят.

Повече информация, бихте могли да откриете на интернет страницата на фирмата Ни – http://www.nagrevatel.eu,или на посочените в страницата начини за контакти с нас.

Последни статии

Производство на термодвойки

НАГРЕВАТЕЛИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СУШИЛНИ

Нагреватели за печки, нагреватели за фурни и нагреватели за пещи

Вижте всички нагреватели