Екстремни греалки (грејачи кои работат во екстремни услови)

Сираков Со ЕООД (http://www.nagrevatel.eu) произведува за своите клиенти специфични греалки работат во екстремни услови, кои не се типични и се предмет на загревање од специфични греење елементи, приспособени соодветно за даденото специфично услов.

Специфичните услови на работа, најчесто, се карактеризираат за кади за галванизацијата, киселини и кисели соединенија, како и екстремно високи температурни нивоа. Исто така има и други услови кои бараат загревање од специфични греалки, приспособени за екстремни услови на функционирање.

Греалки работат во екстремни услови, во повеќето случаи, се изработуваат од специфични цевки или облоги, доведени на стандардните цевки материјали. Најчесто потребните цевки и обложувања се со титаниум потекло, поради особенността на кој греалки можат да издржат специфичните услови за работа.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува висококвалитетни грејачи кои работат во екстремни услови за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот Ви грејач за галванизацијата, можете да добиете поврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.