Сите видови на грејачи


“Сираков Со ДООЕЛ” има нова адреса: бул. “Братя Бъгстон” 68


На вниманието на сите свои сегашни и идни клиенти “Сираков Со ДООЕЛ” нуди изработка на сите видови на грејачи, како и испорака и монтажа им, при желба од страна на клиентот. Ние произведуваме греалки работат во:

  • Сува средина
  • Водена средина
  • Воздушно редот;
  • Посебни услови;

За изработката на производите своите користиме само високо квалитетни производи, произведени од водечките во индустријата компании со кои компанијата не утврдила трајни и корисни односи и кои гарантираат квалитетот на нашите производи.

 Сираков Со ДООЕЛ нуди производството на многу богата палета на производи и услуги на кои спаѓаат:

  * Сите видови на цевки грејачи;
* Миканитови грејачи;
* Кварцни грејачи;
* Касетата-патрони грејачи;
* Флексибилни грејачи;
* Керамички грејачи;
* Грејач за домаќинство електрични апарати;
* Готвење објекти;
* Специфични греалки, по нарачка и само за потребите на клиентите;
* Инсталација и одржување на произведените грејачи;

Нашите Грејач наоѓаат примена во сите економски и производство-индустриски сектори:

  * Металургија и металуршки индустрија;
* Хемија и хемиска индустрија;
* Текстил и текстилна индустрија;
* Додаток и прехранбената индустрија;
* Дрво и дървотелство;
* Екогорива, екопреработка и алтернативни горива и алтернативниизточници на греење и енергија;
* Електричар и Енергетска индустрија;
* Медицина;
* Хотели, хотелиерско опрема и хотелиерски бизнис;
* Ресторани, ресторантьорско опрема и кујната опрема;
* Спа центри, балнео и уейлнес куросри и санаториум;
* Професионални и домашни базени;
* Професионални и персонални сауни;
* Печатници и Печатење индустрија;
* Сушари во сите видови на постапки;
* Патни и транспортни капацитети и градежништво;
* Земјоделство и земјоделско производство;
* Многу други области и сектори на активност …

Производи

Грејачи за канистри, КОНТЕЈНЕРИ, варен И СПЕЦИФИЧНИ ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛИ

Карбонски грејач

Домашни Грејач

Видете ги сите грејачи

Услуги

Сервис на вашите машини, постројки и опрема

Најди ни во Facebook, Linked in

Преглед на секое вре