НАГРЕВАТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

Сираков С ЕООД са произвеждали и инсталирали нагреватели, нагревателни елементи и нагревателни системи на множество различни места от обществен характер, които в повечето случаи са общинска или държавна собственост, а в не малък процент от случаите, те биват и частна собственост с обществено въздействие.

В динамично развиващите се условия на развитие на инфраструктурата и подобренията в обществените места, посещавани от много хора ежедневно, собствениците на тези здания инвестират в прилагането на нагреватели на тези места.

Така например в град София и другите големи областни градове в рамките на Република България, масово се прилагат нагреватели при реставрирането и при изграждането на подлези и надлези. Нагревателите там се прилагат в 98% от случаите под стъпалата, които се изграждат като входове и изходи на тези подлези. Този тип нагреватели са от типа гъвкави нагреватели и се полагат успоредно на 3-5 слоя по дължината на всяко едно стъпало. Задействането на тези нагреватели се извършва по няколко начина. Единия вариант е перманентно включване на нагревателите при достигането на дадена температура или температурен диапазон. Другия вариант е механичното включване на нагревателя, по желание и от страна на ръководител на дадения подлез или централно от център за обслужване, ако в дадения град има предвиден такъв за подлезите и надлезите. Също така снегобраните върху подлезите, често пъти имат инсталирана нагревателна система с цел стопяване и оттичане на снегове и ледове и предотвратяване натоварването на тези съоръжения, където ежедневно се предвижват стотици, а дори и хиляди хора.

Изключително развито в страните от Европейския Съюз, както и САЩ, Канада и Австралия е изграждането на нагревателни системи, посредством вграждането на нагреватели в пътищата и пътните съоръжения. При изграждането на пътни мрежи, под полагания асфалт или кварцови настилки се предвиждат специфични тръбни улей, където най- често се прилагат и инсталират тръбни нагреватели, но не само, които служат за премахването на заснежаване, заледяване, дори намокряне на пътните настилки. Това от само себе си води до предотвратяване на това, хиляди хора ежедневно, да станат жертва на пътнотранспортно произшествие.

Освен полезността относно предпазването на здравето на хората нагревателите имат положително въздействие върху разходите на собствениците на имотите. Това се получава, тъй като в повечето случаи за захранването на този тип нагреватели се използва приоритетно слънчева светлина, която се събира посредством соларни елементи монтирани в бордюрите, мантинелите, маркировката на пътя, преградите и навесите на подлезите, както и на много други видни и не чак до там видни места, които обаче са предостатъчни за доставянето на необходимата, за захранването на нагревателите, електроенергия.

Нагревателите на фирма Сираков С ЕООД намират приложение и в много други обществени места и места с обществена полезност. Това помага на компанията ни, посредством високото качество на произвежданите от нас нагреватели, да установим своята марка, не само в бита и частния сектор, но също така и в обществения сектор на икономиката.

Повече информация, бихте могли да откриете на интернет страницата на фирмата Ни – http://www.nagrevatel.eu , или на посочените в страницата начини за контакти с нас.

Последни статии

Производство на термодвойки

НАГРЕВАТЕЛИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СУШИЛНИ

Нагреватели за печки, нагреватели за фурни и нагреватели за пещи

Вижте всички нагреватели