НАГРЕВАТЕЛИ В ОТЛИВКИ И ЕЛЕМЕНТИ

Нагревателите в отливки, най- често представляват тръбни електрически нагреватели, които се поместват в най- различни, по големина, форма и размери отливки. Елементите, в които се поместват тръбните електрически нагреватели се изработват по задание, предварително изготвено от клиента или фирмата, възложител на поръчката. Тези елементи, най- често биват напълно нестандартни, по форма и вид. Най- често се срещат плочки, с квадратни или правоъгълни форми, с различни прикрепващи и присъединителни елементи, върху тях. Също така се срещат барабанни, цилиндрични форми на елементите, изработвани за нагревателни отливки или нагреватели в отливки. Познати са елементи с формата на дъга, които, често пъти, и притежават нарези в тях за уплътняване на нагрявания елемент.

Нагревателите, които се изработват и полагат в отливки, в 99% от случаите, представляват електрически тръбни нагреватели, с много детайлни форма и размери. Най- често това са тръбни нагреватели с вложена голяма мощност на изключително малко разтояние, което позволява, отливката, в която са положени да повиши температурата си за минимално време. В отливките се полагат, както двустранно захранвани тръбни нагреватели, така и едностранно захранвани, патронни нагреватели. Вида на нагреватели се подбира, в зависимост от спецификата на нагревателните елементи или отливките, за които се използват.

Отливките, които се използват за нагревателите, най- често се изработват от алуминий, а в някои случаи, които вече са доста не актуални, се използва чугунен материал. Свойствата на алуминия, обаче, го правят най- добрия избор за изработване на отливки за електрически нагреватели, тъй като той е един от най- подходящите и добри метали, предаващи топлината, възможно най- пълноценно. Алуминия предава изключително бързо температурата, създадена от положения в отлетия елемент електрически тръбен нагревател, а също така, спомага за поддържането на тази температура.

Фирма Сираков С ЕООД изработва висококачествени нагреватели в отливки за нуждите на своите клиенти. Повече за необходимия Ви нагревател, можете да научите, свързвайки се с нас на посочените в страницата ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.