НАГРЕВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Предлагаме на клиентите си цялостен инженеринг и изграждане на нагревателни системи, по индивидуално задание на всеки отделен клиент. Това могат да бъдат съоръжения или части от съоръжения, пряко свързани и зависими с основаната дейност на фирмата ни, а именно изработката на нагреватели по задание на потребителя.

Изработваме съоръжения за отопление и климатизация при промишлени условия, изработка на нагревателни пещи и пускането им в експлоатация. Изработка и изграждане на специфични сушилни, намиращи най- различни приложения, в различни области на промишлеността и бизнеса като цяло.

Произвеждаме още нагреватели, приложени в специализирани фурни, сладкарски фурни, специализирани скари, професионални скари и елементи за хранително вкусовата и ресторантьорската промишленост. Произвеждаме пещи, муфелни пещи, както и пълното електро оборудване за тях и оборудването им и подсигуряването на нагреватели за съответното нагревателно съоръжение. Предлагаме изработката на специализирани термошкафове. Всеки термошкаф е изработен с индивидуални нагреватели за термошкаф, обособени за конкретните клиентски нужди.

Фирма Сираков С ЕООД предлага цялостно проектиране и изграждане на нагревателни системи, предвидени за задоволяване на конкретните нужди на всеки един наш клиент. Предлагаме консултация, цялостен оглед, излагане на становище, участие във вземането на най- рационалното и добро решение за реализирането на идеите Ви, проектиране от квалифицирани проектанти (инженери и технолози) в областта на електротехниката. Също така предлагаме доставка на електроматериали, изграждане на електротабла и други.