РЕОТАН

Предлагаме навиването на реотани за специфични нужди на клиентите Ни. Това е рядък тип услуга, която рядко се използва от клиентите ни и е приложима главно с цел битови ремонти и приложението им в много специфични машини и съоръжения.

Реотаните, които произвеждаме са изработени само от висококачествен шведски кантал на фирма Kanthal. Това е най- висококачествения кантал познат на пазара, който е изключително богат на разнообрази, от гледна точка на сечение на кантала, тип и примеси в кантала, които определят неговия специфичен тип и обозначение, признати по световните стандарти.