РЕЗИСТОРИ

Резисторите са елементи, които се използват за понижаване на напрежението на тока. В голяма част от производствата, там където има специфична или специфични машини, съоръжения или оборудване, се прибягва до използването на резистори за да се доставят на тези специфични уреди необходимите им оптимални условия за работа. Друга функция на резисторите е да понижи напрежението в условия, където работят хора и високото напрежение, би могло да навреди на здравето им. Затова се прилагат резистори, които понижават напрежението и евентуални инциденти са по- малко вероятни.

При изработването на резистори, те се изчисляват и изработват при точно определено омическо напрежение, което понижава първоначално подаденото високо напрежение до необходимото по- ниско напрежение, в зависимот от специфичните изисквания на дадения клиент. В едно производсто могат да се използват различни резистори. По този начин подавайки определено високо напрежение, към една машина то може да бъде разпределено и понижено до необходимите му стойности, а към друга машина може отново да бъде подадено и разпределено с друго напрежение, съгласно изискването на даденото съоръжение. По този начин може едновременно към една машина от първоначално подадено напрежение то да бъде разпределено с една стойност, едновременно с което, към друга машина да бъде преразпределено с друга стойност.

Фирма Сираков С ЕООД изработва висококачествени резистори за нуждите на своите клиенти. Повече за необходимия Ви резистор можете да научите, свързвайки се с нас на посочените в страницата ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.