Грејач, греење и проветрување

Грејачи, а особено цевки на грејачи, некои видови на миканитовите грејачи и во ретки случаи жица произведени од компанија Сираков Со ДООЕЛ, наоѓаат широка примена во областа на греењето и вентилација на комунален и индустриски клиенти.
Во домовите на луѓето често пати се користи цевка грејач во фунта (од леано железо, алуминиум или други материјали кои се користат за производство на радијатори), каде цевки грејачи се со моќност од 1kW до средно 6kW – 10kW. Греењето со грејачи, преку вентилација во домашни услови се употребува при поголеми простории, особено куќи, каде што топлината се дистрибуира на неколку ката или во простории со големи области и повисоки тавани. Повикувачот на телефоните, наведени во главната интернет страница на фирма Сираков Со ДООЕЛ – http://www.nagrevatel.eu, можете да добиете консултации или совет, каков точно тип грејач (жица), би можел Најмногу важно да ви послужи за греење на вашиот имот. Ние соодветно би можеле да ви произведем потребни за греење грејачи, при желба од страна на клиентот.
За индустриски цели греалки најчесто се користат комбинирање на грејачот за греење со вентилациски систем, предвидена за греење на одредени простории. Користењето е за сали, работилници, производствени објекти, згради со големи површини и слично.
Загрева, со вентилација, најчесто се врши во цевки проведен елементи (цевки за пренос на воздушни маси). Овие цевки можат да бидат челични, црни, бакарни, понекогаш PVC (ПВЦ), но во овие ситуации има комбинирање на полиетиленски цевки со друг тип елементи, каде што се монтираат грејачи за да се избегне топење на самото ПВЦ. Овој тип системи сепак се слабо популарни, бидејќи се користат за многу слаба размена на температури, т.е. каде грејни елементи се слаби како енергија. Цевките на кои се пренесуваат топлите воздушни маси се со дијаметар на цевка, во просек од 90мм и достигнуваат до 110мм-130мм, а понекогаш и над 200мм-300 милиметри. Тоа се определува од видот на самиот систем, површините што треба да се загреваат и распределбата на овие површини.
Инсталацијата на грејната систем, во цевка грејач, најдобро едноставно опишано станува како самиот грејач, претходно изработен во форма на широка спирала со неколку намотки, кои понекогаш се стеснуваат кон центарот на грејачот се монтира во самата цевка. Понекогаш во продолжението на главната напојување со воздух цевка, се монтираат по неколку грејачот, за да се спречи проток на топлиот воздух. Погонот на нагретия од грејачи воздух се случува со вентилатори (турбини), кои се монтирани на почетокот на системот, непосредно пред првиот грејач. Оттаму топлиот воздух брзо и рамномерно се шири до сите места до кои е бил на инсталација и е предвидено да се загреваат користејќи топли воздушни маси.
Се разбира се користат и многу други типови (како вид и форма) цевки греалки, а исто така жица, миканитови грејачи, но се е процес на проценка на експертите за греење и климатизација, кои ја одредуваат видот на самата систем за греење.
Овој тип системи често се користат и за да работат постојано, не само за греење на просториите, но и за одржување на одредени температури. Тоа се добива на пример во оранжерийни услови за изолација на влага во одредени индустрии, заштита од распаѓање, сушење на дрво, одгледување на био култури во специфични услови и други.
Повеќе информации, можете да најдете на веб страната на фирмата Ни – http://www.nagrevatel.eu или наведени во страницата начини за контакт со нас.


Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168