Грејачот, кои се користат во стоматологијата

Грејачот, кои се користат во стоматологијата, наоѓаат примена кај стоматолошка техничари. Апликацијата на грејачот за стоматологија е главно при изработката на протези, мостови, како и некои други елементи за изработка и обработка од страна на стоматолошки техничари.

Грејачот за стоматолошка техничари, претставуваат најчесто кварцни греалки, со специфична спирален облик, со дијаметар на кварц цевка, стандардна помеѓу 12мм и 16мм. Внатрешниот дијаметар на спиралата која се користи, изработена од кварц цевка е различен и се движи од 50мм, достигнувајќи до спирала со дијаметар од 250мм до 300мм. Висината на овој тип греалки повторно е динамична величина, во зависност од обемот и специфики на изработени помагало, достигнувајќи од 25мм – 30мм, до 120мм – 150мм.

Сите гореспоменатите димензии се приближни и апсолутно не пречат на нашата компанија, Сираков Со ЕООД (http://www.nagrevatel.eu) да изработи грејач за стоматологија, по индивидуално, уникатна работа на вашите клиенти. За целта нудиме целосна флексибилност во производството на секој грејач за стоматолози и особено на секој елемент, за секој индивидуален грејач. Нудиме, исто така, се инсталира Совети и пристап елементи, елементи за стегање и напојување, кои помагаат максимално секој наш клиент.

За дополнителни прашања и појаснување за грејачи за стоматологија, како и за давање на конкретна истрага за точно определен вид грејач за стоматолошка опрема, немојте да се двоумите да контактирате со нашите експерти наведени во страницата ни http://www.nagrevatel.eu контакти за врска. Така ќе можеме да изработиме саканиот грејач за можна најдобар начин ги задоволува вашите специфични потреби.


Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168