нагревателен проводник, дренажен нагревател, дренажни нагреватели, нагревателен проводник, нагревателни проводници, нагревателен кабел, нагревателни кабели, нагревател за улук, нагреватели за улуци, нагревател, нагреватели

Грејниот проводник (флексибилен грејач)

Фирма Сираков Со ЕООД (http://www.nagrevatel.eu) изработува вискокачествени флексибилни греачи или грејни жици. Произведуваме флексибилните си греалки во две варијанти, истакнати од табелата подолу:

Производ Напон Моќност на линеарен метар
флексибилен грејач (грејниот проводник) 230 V 30W
флексибилен грејач (грејниот проводник) 230V 50W

Овој вид греалки визуелно исклучително многу личат стандарден електричен проводник (кабел), но разликата е дека флексибилните греалки испуштаат топлина по целата должина. Овие греачи се со унифицирана моќ, во две варијанти, односно 30W и 50W, работат при 230V. Грејачот се изработуваат во избрана од клиентот должина, како моќноста останува константна за линеарен метар. На пример, ако изберете грејниот проводник од 50W на 230V, порачал 1 (еден) линеарен метар, тоа грејачот ќе ви биде 50W. Во случај дека нарачате 1,50 метри, моќноста ќе биде 1,5м х 50W = 75W, за соодветниот грејач. Ако нарачате 2 (два) метри, односно ќе се добие грејниот проводник од 100W на 230V. Слично е и кај грејните проводници на 30W.

Овој вид греалки се изработуваат како од едниот крај, не кабелот, грејните проводници или флексибилните греалки се затвораат со специјална затка, наменета за оние греалки, која им гарантира целосна изолација од влага. Струјни жици можат да бидат стандардни од асортиманот, понуден од Сираков Со ЕООД (http://www.nagrevatel.eu), како струјни жици зафат преку клема, заварување (со сребрен залемени или место заварување), а исто така и преку терминали, во зависност од апликацијата и соодветното објект.

Нагреватлните проводници (флексибилни грејачи), најчесто се користат при алуминиева дограма, за отстранување на влагата во нив, а исто така и во прехрамбената индустрија и повеќе конкретно при ладење излози и топли витрини.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува висококвалитетни флексибилни грејачи (флексибилни грејни проводници) за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот Ви грејач за галванизацијата, можете да добиете поврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.