МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА НА ИАОС, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА НА ИАОС, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Механизъм и инструментариум околна среда

 

Разработване на информационни материали относно възможностите и механизмите за гражданско участие и представянето им на интернет страниците на целевите групи

 

  • Информационен материал 1:

  • Информационен материал 2:

  • Информационен материал 3:

  • Информационен материал 4:

  • Информационен материал 5: