барабанен нагревател, бандажни нагреватели, барабанен нагревател по поръчка, барабанни нагреватели по поръчка

Барабанот грејач

Барабан грејачи се грејачи кои се во специфична барабан форма. Тие се најчесто целосно миканитови или керамички елементи. Нивната основа се утврдува особено поради загревање што е потребно за специфичните потреби на клиентот.

Црева и лепете на барабан грејачи се подготвува за модел, претходно поставен од нашите клиенти. Во повеќето случаи струја се добива преку силиконски кабли со различна должина, со или без дополнителни терминали врз нив. Приклучок исто така заеднички варијанта при напојувањето на барабан грејачи.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува висококвалитетни барабан грејачи за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот ви барабан грејач можете да добиете Поврзете се со нас наведени во страницата не (http://www.nagrevatel.eu) контакти.


Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168