Грејач на јавни места

Сираков Со ДООЕЛ се произведува и инсталирале греалки, грејни елементи и грејни системи на повеќе различни места од јавен карактер, кои во повеќето случаи се општинска или државна сопственост, а во не мал процент од случаите, тие се и приватна сопственост со јавно влијание.

Во брзо растечки се услови за развој на инфраструктурата и подобрувањата во јавните места, посетуваат од многу луѓе секојдневно, сопствениците на овие згради инвестираат во спроведувањето на грејачи на овие локации.

На пример во град Софија и другите големи регионални градови во рамките на Република Бугарија, масовно се применуваат греалки при реставрација и за изградба на подлези и надвозници. Грејачи таму се применуваат во 98% од случаите под стапалата, кои се градат како влезови и излези на овие подлези. Овој тип на грејачи се од типот флексибилни грејачи, вложувајќи паралелно на 3-5 слоја по должината на секое стапало. Активирањето на овие греалки се врши на неколку начини. Едниот опција е перманентно вклучување на грејачи при постигнување на одредена температура или температурен опсег. Друга опција е механичко активирање на грејачот, по желба и од страна на раководител на дадениот подлез или централно од центар за проверка ако во дадениот град има предвиден таков за подлезите и надвозници. Исто така снегобраните на подлезите, често пати имаат инсталирано греење систем со цел топење и истекуваат на снежни врнежи и мраз и спречување оптоварувањето на овие објекти, каде што секојдневно се движење стотици, па дури и илјадници луѓе.

Исклучително развиено во земјите од Европската унија, како и САД, Канада и Австралија е изградба на грејни системи, преку вградување на грејачи во патиштата и патните објекти. За изградба на патни мрежи, под поставување асфалт или кварцни тротоарите се предвидуваат посебни цевки улей, каде што најчесто се применуваат и инсталираат цевки грејачи, но не само кои служат за отстранување на заснежаване, мраз, дури и мокрење на сообраќајните површини. Тоа само по себе доведува до спречување на тоа, илјадници луѓе секојдневно, да станат жртва на сообраќајна несреќа.

Освен корисноста за заштитата на здравјето на луѓето грејачи имаат позитивно влијание врз трошоците на сопствениците на имотите. Ова се добива, бидејќи во повеќето случаи за напојување на овој тип грејачи се користи приоритет сончева светлина, која се собира преку соларни елементи вградени во рабници, огради, ознаката на патот, преградите и фрла на подлезите, како и на многу други истакнати и не се до таму истакнати места, но се доволно за испорака на потребната, за напојување на грејачи, електрична енергија.

Грејачи на фирма Сираков Со ДООЕЛ наоѓаат примена и во многу други јавни места и места со јавна Нови. Ова помага на нашата компанија, преку високиот квалитет на произведените од нас греалки, да воспоставиме својот бренд, не само во битови и приватниот сектор, но исто така и во јавниот сектор на економијата.

Повеќе информации, можете да најдете на веб страната на фирмата Ни – http://www.nagrevatel.eu или наведени во страницата начини за контакт со нас.


Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168