КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ

Керамичните нагреватели са едни от най- ранните типове нагреватели, които бяха популярни преди години и бяха едни от най- произвежданите видове нагреватели. Използването им продължава и до днес, но вече в значително по- ограничени количества и разновидности и с лимитирано приложение, поради навлизането на други типове нагреватели в производството и бита.

Най-общо керамичния нагревател се характеризираше със специфична, според изискванията на клиента, керамична структура и открит, в значителната си степен, реотан. Тоест керамичния нагревател е отворен тип нагревател, което го прави значително по- опасен за употреба от всички останали нагреватели, а също така и позволява лесното му изгаряне, тъй като както вече беше пояснено реотана е открит в голямата си част и при невнимание и некоректна употреба лесно се стига до неговото изгаряне, при съприкосновение с други предмети (и то най- вече метални структури).

Приложението на керамични нагреватели към 2011 година се случва най- вече в битови условия, а употребата им в промишлеността е сведена под 2%. Това се дължи на модернизацията на машините и съоръженията в производствения сектор и наличието на по- остаряла домакинска електротехника, която все още използва керамичен нагревател за своите отоплителни нужди.

За произвежданите керамични нагреватели, фирма Сираков С ЕООД работи с българска компания, за производството и доставката на керамичните елементи, които се задават като специфична форма от клиента ни и биват произведени по матрица, специално за нуждите на дадения клиент. Кантала, който използваме е шведски тип кантал, който е с най- високото, познато на пазара, качество.