КВАРЦОВ НАГРЕВАТЕЛ

Кварцовите нагреватели представляват, в голямата си част, кварцова тръба, в която е навит и положен не изолиран, както вътрешно, така и външно, реотан.

Този тип нагреватели се характеризират с много високо ниво на топло отделяне, поради факта, че реотана е почти без изолация, която да му попречи да разнесе отделяната топлина, а също така и кварца, който Сираков С ЕООД използва се ползва с изключително добри качества, сред които и топлопроводимост. Голям недостатък на кварцовия нагревател е факта, че е изключително лесен за счупване, което го прави нерентабилен при рискова употреба.

Препоръчителния начин на употреба на един кварцов нагревател е в среда, която е лишена или с минимизирано въздействие на външни вибрации и фактори и където нагревателя не подлежи на пряко взаимодействие с подвижни груби елементи и фактори, които биха допринесли за нараняването на кварцовата тръба и довели до счупването на тази кварцова тръба.

Положително при всички кварцови нагреватели е, че при изгарянето на реотан, при монтаж и демонтаж на кварцовата тръба, изгорелия реотан, би могъл бързо и лесно да бъде подменен с друг, навит от фирмата ни реотан, което от само себе си води до значително ограничаване на разходите на фирмата или домакинството.

Накрайниците, които се полагат на кварцовия нагревател, са специфично съвместени с неговата „чупливост” и са предвидени така, че максимално да запазят целостта на кварцовия нагревател.

Краищата които се използват за даден кварцов нагревател, по нищо не се разграничават от тези, използвани при всеки стандартен тръбен, миканитов или касетен нагревател.

Кварцовия нагревател най- често се монтира в специално предвидени за него улеи (канали) в машината или съоръжението, където ще бъде монтиран кварцовия нагревател, или бива захващан посредством специфични тънки метални пластини, под формата на скоби. Кварцовата тръба, подобно на металните тръби, може да бъде с различна дължина, дебелина в диаметър и дебелина на стените, но за разлика от металните тръби, кварцовия нагревател, не може да търпи корекции в формата си. Тоест както е произведена една кварцова тръба (в повечето случаи в права форма), така ще изглежда и кварцовия нагревател в неговата цялост. Единствената корекция, която би могла да претърпи кварцовата тръба е съкращаване на дължината, посредством специфично лазерно изрязване.

Кварцовия материал, който фирма Сираков С ЕООД използва за целите на производството на кварцови нагреватели, се характеризира с много високо ниво на качество, което гарантира дългата употреба на електронагревателя в неговата цялост, а и след това, при подмяната на реотана му.