кварцов нагревател, стъклен нагревател, кварцови нагреватели по поръчка, кварцов нагревател по поръчка

Кварцен грејач

Кварцни грејачи претставуваат, во голем дел, кварцен цевка, во која е навијте и положен не изолиран, како внатрешно, така и надворешно, жица.

Овој тип на грејачи се карактеризираат со многу високо ниво на топло сепарација, поради фактот дека жица е речиси без изолација, која ќе му попречи да разнесе отцепувањето топлина, а исто така и кварц, кој Сираков Со ДООЕЛ користи има исклучително добри квалитети, меѓу кои и топлопроводимост. Голем недостаток на кварцни грејачи е фактот дека е исклучително лесен за кршење, што го прави нерентабилен при ризична употреба.

Препорачаната начин на употреба на еден кварцен грејач е во средина која е лишена или минимизирање влијание на надворешни вибрации и фактори и каде грејачот не подлежи на директно интеракција со подвижни груби елементи и фактори кои би придонеле за повреди на кварцни цевки и доведоа до кршење на оваа кварцен цевка.

Позитивно кај сите кварцни грејачи е дека при согорување на жица, при монтажа и демонтажа на кварцен цевка, прегорениот жица, би можел брзо и лесно да се замени со друг, навијте од фирмата ни жица што сама од себе води до значително ограничување на трошоците на компанијата или домаќинството.

Црева кои се прават на кварцни грејачи се специфично заедно со неговата “чупливост” и се предвидени така што максимално да ги задржат интегритетот на кварцни грејачи.

Краиштата кои се користат за даден кварцен грејач, по ништо не се разликуваат од оние кои се користат во секој стандарден цевка, миканитов или Касетата грејач.

Кварцни грејачи најчесто се монтира во специјално предвидени за него Улеи (канали) во машината или објектот, каде што ќе биде монтиран кварцни грејачи, или треба држење преку специфични тенки метални плочи, во форма на голема заграда. Кварцен цевка, слично на металните цевки, може да биде со различна должина, дебелина во дијаметар и дебелина на ѕидовите, но за разлика од металните цевки, кварцни грејачи, не може да трпи корекции во формата. Односно како што е произведена една кварцен цевка (во повеќето случаи во права форма), така ќе изгледа и кварцни грејачи во целост. Единствената корекција која би можела да претрпи кварцен цевка е намалување на должината, преку специфично ласерско сечење.

Кварцни материјал кој компанија Сираков Со ДООЕЛ користи за целите на производството на кварцни греалки, се карактеризира со многу високо ниво на квалитет, што гарантира долгата употреба на електронагревателя во целост, а и потоа, при замена на жица му.