нагревател за асфалт, нагреватели за асфалт, нагревател за асфалто полагаща машина, нагреватели за асфалто полагащи машини, нагревател, нагреватели

Греалки за асфалт

Грејачот за асфалт се многу специфичен вид греалки кои се користат во множеството од случаите, за асфалт вложува машини. Исто така широко распространета во бетонските јазли и на сите места каде што е потребна висока термичка обработка, служи за работа со асфалт и аналитички на асфалтот производи.

Специфичноста на овој тип греалки е во нивниот вид и форма. Во 90% од случаите, овој вид греалки се цевчести греалки со права форма, “Г” – облик или “П” – облик. Цевките, од кои се изработуваат се стркала од двете страни, доаѓаат рамна површина, сличен буквата “О”. Дијаметарот на сите овие цевки е различен и е во зависност од спецификите на секоја една од машините за кои грејачот за асфалт се користат. Овој тип греалки за асфалт, завршуваат со специфична, строго индивидуална, повторно врз основа на машините, затка, приклучок, кои служат за монтажа на самите греалки. Струјни им краишта, во многу од случаите им се проводници со должина L = 500mm, L = 1000mm, L = 1500mm и L = 2000mm, што повторно зависи од машината каде грејачот за асфалт се инсталираат. Оваа должина може да се регулира во зависност од конкретните потреби на секој клиент на Сираков Со ЕООД (http://www.nagrevatel.eu). Жиците можат да бидат високи температури отпорни проводници како фибростъклен жица, силиконски проводник, миканитов проводник, а како дополнителна изолација и степен на заштита за грејачот за асфалт, жици можат да бидат дополнително защителни со галванизиран челик изолација, која фирмата ни нудат.

Другите грејачи за асфалт, кои можат да бидат произведени се стандардни цевчести греалки, “U” – облик, со дополнителна “L” – облик или “П” – облик, во зависност повторно од видот машина. Наведнуваат тука се врши преку разкаляване на цевки грејач, на местата на кои ќе се наведнува, со цел маклсимално контракција на местото цевка, цврсто една до друга.

Во голем дел од случаите, двата вида грејачи за асфалт им се меѓусебно заменливи и нема проблем на местото на едниот вид да се користи и другиот тип греалка, бидејќи нивните заеднички карактеристики се целосно идентични. Овие греалки, стандардна, не се со голема мощнос која варира, во зависност од видот грејач за асфалт од P = 500W до P = 1200W, како овие вредности се ореантировърни и можат да се менуваат во процесот на изработка на грејачот за асфалт.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува висококвалитетни грејачи за асфалт и асфалтополагащи машини за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот Ви грејач, можете да добиете поврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.