ПРОИЗВОДСТВО НА Грејач

Фирма Сираков Со ДООЕЛ е производител на високо квалитетни греалки од секаков тип од околу 20 години. Компанијата работи со професионалци, работеле долги години во областа на производство на грејачи, дури и пред промените што се случија во Бугарија во 1989 година. Имаме технолошки грамотни луѓе со долгогодишно професионално искуство гарантира оптимално квалитет, што нудиме на пазарот на електрични грејачи.

Секој грејач има сложен процес на производство, кој задолжително е поврзан со процесот на подготовка на материјалите кои ќе се користат за специфичниот грејач. Се разбира тука не се вклучени аматерски грејачи за кои може да најдете информации во секој блог или форум за дадената тема, искажана или напишани од некој филозоф-инженер, кој нема идеја дури какви елементи за производство се достапни на пазарот.

Во оваа тема ќе коментираме производство на професионални греалки, со висок квалитет, а не такви произведени во домашни услови и наменети само за еднократна употреба.

Како што веќе споменав секој грејач се карактеризира со подготовка на грејачот, согласно видот и неговиот облик. Така, во најпопуларниот вид греалки – цевки – се забележува следниов процес на производство (забелешка: станува збор за стандарден тип цевка грејач, кој се изработува со специфична опрема). Процесот генерално се карактеризира во следниве фази:

– Подготовка на цевката – избор на видови на цевка, сечење, на специфична машина, на секоја цевка;
– Внатрешно и надворешно чистење и по потреба мелење и дооформяне на цевката, додека таа е во права форма;
– Мелење и обликување на крајот на цевката, со цел да не се добиваат закачки и стрчат струготини;
– Чистење на краиштата и особено на неактивните грееја дел;
– Подготовка на жица – пресметка по посебни формули и начини на моќноста и должината на секој жица и споредување на резултатот со должината на цевката во која треба да се изврши тој;
– Навивање на жица од Кант, со шведски потекло, кој е висококвалитетниот познат Кант, што е гаранција за долг живот на грејачи на секој клиент на фирмата не;
– Спојување на специфичниот крај на жица кој се карактеризира со специфичноста на целиот грејач и начинот за држење;
– Растегнување на жица на специјален инструмент, на кој се поставува автоматски генерирана потребната должина на жица;
– Поставување на изолација (во едниот случај), која најчесто е каолин и трамбоване со посебен елемент;
– Позиционирање (во другиот случај) и трамбоване без поставување на каолин, преку специфичен елемент;
забелешка: изолирање станува на различни начини, во зависност од специфичноста на грејачот; должина, форма, апликација.
– Тестирање на грејачот – специфичен процес, преку кој грејачи се стави во примена во специфични услови, каде што се тестира саканата моќност, коректно му функционирање, издржливоста му при промена на стандардните услови под кои би требало грејачот да функционира, обгарянето му, со цел спречување на влага, која би можела да го оштети и да доведе до согорувањето му;
– Запечатување на грејачот;
– Обработка на специјализирана опрема на формата на грејачот, која треба да се постигне;
– Евентуално поставување на дополнителни елементи за држење и специфични црева, во зависност од барањата на работната средина и условите на работа;
– Лабораториски тестирање на секој грејач за последователни дефекти;
– Пакување му, со цел стекнување на оптимална трговска форма.

Секој друг тип грејач (миканитов, флексибилен, кварцен, керамички и други) се карактеризира со сопствена специфика и процес на производство, кој е тесно застапен со видот, формата, типот му, како на апликацијата што дадените греалки ќе имаат.

Повеќе информации, можете да најдете на веб страната на фирмата Ни – http://www.nagrevatel.eu или наведени во страницата начини за контакт со нас.


Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168