нагревателно съоръжение, нагревателна касетка, нагревателни системи, нагревателни системи по поръчка, нагревателна система, нагревателна система по поръчка

НАГРЕВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Предлагаме на клиентите си цялостен инженеринг и изграждане на нагревателни системи, по индивидуално задание на всеки отделен клиент. Това могат да бъдат съоръжения или части от съоръжения. Те са пряко свързани и зависими с основаната дейност на фирмата ни, а именно изработката на нагреватели по задание на потребителя. Могат да бъдат нагревателно съоръжение, нагревателна касетка, нагревател за въздуховод и други.

ПРЕДЛАГАНИ НАГРЕВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Изработваме съоръжения за отопление и климатизация при промишлени условия, изработка на нагревателни пещи и пускането им в експлоатация. Изработка и изграждане на специфични сушилни, нагревателно съоръжение, намиращи най- различни приложения, в различни области на промишлеността и бизнеса като цяло.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Произвеждаме още нагреватели, приложени в специализирани фурни, сладкарски фурни, специализирани скари, професионални скари и елементи за хранително вкусовата и ресторантьорската промишленост. Произвеждаме пещи, муфелни пещи, както и пълното електро оборудване за тях. Също и подсигуряването на нагреватели за съответното нагревателно съоръжение. Предлагаме изработката на специализирани термошкафове. Всеки термошкаф е изработен с индивидуални нагреватели за термошкаф, обособени за конкретните клиентски нужди.

Всички произведени от нас нагревателни съоръжения имат богато и разнородно приложение. Например, нагревател за въздуховод, най- често се изработва в стандартен Евро профил, за монтаж във всички видове промишлени въздуховоди. Всеки нагревателен уред може да бъде персонализиран, в зависимост от индивидуалните нужди на клиента.

УСЛУГИ

Фирма Сираков С ЕООД предлага цялостно проектиране и изграждане на нагревателно съоръжение нагревателни системи, нагревателна касетка, предвидени за задоволяване на конкретните нужди на всеки един наш клиент. Предлагаме консултация, цялостен оглед, излагане на становище. Предлагаме участие във вземането на най- рационалното и добро решение за реализирането на идеите Ви. А също така проектиране от квалифицирани проектанти (инженери и технолози) в областта на електротехниката. Предлагаме доставка на електроматериали, изграждане на електротабла и други.

 

Можете да разгледате другите произвеждани от нас нагреватели. Също така можете да ни следите във Фейсбук страницата ни и в ЛинкедИн страницата ни.