Греjач и ПРОФЕСИОНАЛНА сушари

Сираков Со ДООЕЛ произведува грејачи за професионални машини за сушење алишта од различни области на активности. Повеќето од фирмите, која работи со сличен тип техника се користат услугите на нашата компанија, насочени не само кон производство на грејачи како резервен елемент, но и кон монтажата и одржувањето на професионалната фен.

Професионалните сушари најчесто наоѓаат примена во производството и преработката на дрво или деривати на дрвениот материјал елементи. Во оваа област грејачи помагаат за ограничување на конвективни, кондензационни услови, како и оние со регенерација на топлина. Популарни тука се и камерите за сушење и стерилизација на дрво амбалажа. На пример, задолжително е присуството на фен во работилници за производство на пелети и брикети. Во процесот на производство на овие производи, дрво, од која тие се произведуваат треба да биде темелна исушена, со цел давање на максимален резултат од согорувањето им.

Грејачи се наоѓаат и во периодично дејствуваат сушари, а исто така и во сушари со постојано дејствување. Во зависност од видот на предметната професионална фен, каде што се користат грејачи, сушари се општо:

– Модуларен;
– Вентрикуларни;
– Касетата;
– Тунелот.

Освен сушари за дрво, клиенти се ни биле и понатаму се многу компании кои имаат професионални сушари машини и опрема. Така Сираков Со ДООЕЛ произведува грејачи за:

– Сушари за керамички производи;
– Професионални сушари за гипс производи;
– Сушари инсталации за хранливи материјали, овошје и зеленчук, билки и печурки, тестенини и други;
– Сушари камери за пластика, хемикалии;
– Сушари за лак-бојаџиски обложувања;
– Сушари за детали по вода обработка;
– Сушари камери за тутун;
– Сушари камери за риба и месни производи;
– Лабораториски сушење;
– Сушари линии за дрво струготини, чипс, мелено биомаса;
– Сушари линии за Длабочински и секундарна преработка на материјали (шлемпа, Џибрил од грозје);
– Зърносушилни, сушари за сончоглед;
– Сушари камери за материјали во слој (култивирани билки, Шипка, сливи и др.);
– Сушари вентрикуларни со кипящ слој;
– Сушари за песок, камено брашно, сол, био-ѓубрива;
– Грејачи за шахтови сушење;
– Грејачи за барабанот на сушење;

Нашата компанија произведува грејачи за специфични котли на принципот на водо-загревањето и пареата. Овој тип на котли се користат за загревањето на течно, тврдо, гас гориво за отпадни биомаса.

Популарни меѓу нашите клиенти се компании кои имаат печки со професионални машини за сушење алишта за прашоци бојаџиски обложувања за прекалени, печење на керамички производи.

Повеќе информации, можете да најдете на веб страната на фирмата Ни – http://www.nagrevatel.eu или наведени во страницата начини за контакт со нас.


Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 166

Warning: Undefined array key 1 in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /home/womenwor/public_html/wp-content/themes/nagrevateli/single.php on line 168