НАГРЕВАТЕЛИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СУШИЛНИ

Сираков С ЕООД произвежда нагреватели за професионални сушилни от най- различни сфери на дейности. Повечето от фирмите, разполагащи с подобен тип техника се възползват от услугите на нашата компания, насочени не само към производството на нагреватели като резервен елемент, но и към монтажа и поддръжката на професионалната сушилня.

Професионалните сушилни най- често намират приложение при производството и преработката на дървен материал или производни на дървения материал елементи. В тази сфера нагревателите спомагат за ограничаване на конвективни, кондензационни условия, както и такива с регенерация на отпадна топлина. Популярни тук са и камерите за сушене и стерилизация на дървен амбалаж. Така например задължително е наличието на сушилня в цеховете за производство на пелети и брикети. В процеса на производството на тези продукти, дървесината, от която те се произвеждат трябва да бъде щателно изсушена, с цел даване на максимален резултат от горенето им.

Нагревателите се намират и в периодично действащи сушилни, а също така и в сушилни с непрекъснато действие. В зависимост от вида на съответната професионална сушилня, където се използват нагревателите, сушилните биват най- общо:

– модулни;

– камерни;

– касетни;

– тунелни.

Освен сушилните за дървесина, клиенти са ни били и продължават да бъдат множество фирми, притежаващи професионални сушилни машини и оборудване. Така Сираков С ЕООД произвежда нагреватели за:

– сушилни за керамични изделия;

– професионални сушилни за гипсови изделия;

– сушилни инсталации за хранителни материали, плодове и зеленчуци, билки и гъби, тестени изделия и други;

– сушилни камери за пластмаси, химикали;

– сушилни за лаково-бояджийски покрития;

– сушилни за детайли след водна обработка;

– сушилни камери за тютюн;

– сушилни камери за риба и месни продукти;

– лабораторни сушилни;

– сушилни линии за дървесни стърготини, чипс, смляна биомаса;

– сушилни линии за дълбочинна и вторична преработка на материали (шлемпа, джибре от грозде);

– зърносушилни, сушилни за слънчоглед;

– сушилни камери за материали в слой (култивирани билки, шипки, сини сливи и др.);

– сушилни камерни с кипящ слой;

– сушилни за пясък, каменно брашно, соли, био-торове;

– нагреватели за шахтови сушилни;

– нагреватели за барабанни сушилни;

Фирмата ни произвежда нагреватели за специфични котли на принципа на водо- нагряването и парата. Този тип котли се използват за нагряването на течно, твърдо, газово гориво, за отпадъчна биомаса.

Популярни сред клиентите ни са фирми, притежаващи пещи с професионални сушилни за прахови бояджийски покрития, за темпериране, изпичане на керамични изделия.

Повече информация, бихте могли да откриете на интернет страницата на фирмата Ни – http://www.nagrevatel.eu , или на посочените в страницата начини за контакти с нас.

Последни статии

Производство на термодвойки

НАГРЕВАТЕЛИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СУШИЛНИ

Нагреватели за печки, нагреватели за фурни и нагреватели за пещи

Вижте всички нагреватели