термоустойчив проводник, термоустойчиви проводници, термо устойчив проводник, термо устойчиви проводници, проводник, проводници, температурно устойчив проводник, температурно устойчиви проводници

Огноотпорен проводник

Фирма Сираков Со дооел нуди на вниманието на сите свои клиенти цела палета на Огноотпорен електрични проводници. Огноотпорен кабел (жица), може да се користи, успешно, при напојување на машини и опрема, каде се одржуваат високи температурни нивоа, кај кои стандардните проводници, не би можеле да издржат, обвивката им би се стопи од високата температура.

За нашите клиенти нудиме трите главни вида Огноотпорен проводници, во различни пресеци (дијаметар), боја и варијанти. Главните кабли наменети за работа во висока температура, се разликуваат од температурните нивоа, на кои тие би можеле да издржат. Така се разликуваат следните видови:

– Силиконска проводник – надворешната му обвивка е направена од термо силиконски слој и е наменета да издржи температура до 180 степени Целзиусови. При повисока температура силиконски слој на Огноотпорен жица почнува да се растопува и да се распаѓа;

– Диригент во фиберглас – овој тип проводници се произведени со фибростъклено покриеност. Самата природа на фиберглас му дозволува, тогаш да поддржува повеќе висока температура и овозможува на кабелот (жица) во фиберглас да биде одржлив при температурни нивоа до 310 степени целзиусови;

– Миканитов проводник (кабел) – овој тип проводник е изработен во миканитово слој, кој е едно од најпознатите најдобрите користени во термо отпорни проводници и проводникови елементи. Сираков Со дооел нуди сите видови на миканитовите проводници, отпорни на температурни нивоа до 450 степени Целзиусови.

При производството на грејачот, фирмата ни користи сите погоре наведени видови високо температрно отпорни проводници, во пресеци и бои ками, погодни за соодветното помагало, каде се применуваат.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува висококвалитетни висока температура отпорни проводници за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот Ви кабел (жица), можете да добиете поврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.