нагревател за басейн, нагреватели за басейн, нагреватели за басейни, отопление на басейн, отопление на басейни, нагревател, нагреватели, нагреване на вода

Грејач за базен

Сираков Со дооел нуди изработка на сите видови грејачи за базени и базени објекти. Стандардните грејачи за базени, кои се користат во домашни услови, во зависност од нивната големина и кубатурата на вода во нив, им се со капацитети:

грејач за базен 3kW;
грејач за базен 6kW;
грејач за базен 9kW;
грејач за базен 12kW;
грејач за базен 18kW;

Покрај наведените повеќе погоре грејни капацитети, нашата компанија нуди изработка на секаков вид и моќ грејач за базен, задоволување конкретните потреби на секој индивидуален базен и сопствени. Исто така нудиме изработка на грејачи за базени и езерца со значително поголеми димензии и размери. Изработуваме грејачи за јавни базени бањи и сите варијанти на СПА зоната.

Нудиме изработка на греалки, вградени во грејни капацитети предвидени за загревање на базените, кои за базени за домашни потреби, претставува грејачот, изработени од нерѓосувачки материјал низ кој циркулира водата од водното објект, за да достигне потребните температурни вредности. Овој вид греење капацитети, најчесто, имаат предвиден и вграден терморегулатор, преку кој се регулира остварувањето на потребната температура од грејачот за базен.

За повеќе големи езера или базени, фирма Сираков Со дооел, нуди изработка на комплетна греалка објект, по претходно дефинирана модел од клиентот, по извршување на инженеринг план и конструкција, прилагодена на барањата на секој од нашите клиенти.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува висококвалитетни грејачи за базени за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот Ви грејач, можете да добиете поврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.