никротал, никроатлов, никроталови, нагревател, нагреватели, спирала, спирали, никроталов нагревател, никроталови нагреватели, спирала от никротал, спирален нагревател, спирален никроталов нагревател

Греалки од Никротал (NIKROTAL)

Сираков Со дооел нуди изработка на високо квалитетни греалки, изработени од Никротал. За запознавање, професионалци, е јасно дека никротала е производ сличен со Кант, но работи при значително повисоки температурни вредности, од колку е способен да издржи класичната Канто. Повеќето популарни за употреба се Никротал 70 и Никротал 80.

Поради својата природа, во најголем дел од случаите Никротала се користи како отворен грејач, наменет за инфрацрвен (директно) зажари. Таа се применува за специјализирани печки, во кои се развиваат екстремно високи температурни опсези, на кои класичната Кант не би издржал и би се распаднал од високата температура. Тоа се претежно печки за топење на специјални метални легури и елементи.

Фирма Сираков Со ЕООД изработува висококвалитетни греалки од Никротал (Nikrotal) за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот Ви грејач од Никротал можете да добиете сврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.