керамичен резистор, керамични резистори, керамична плочка, керамични плочки, резистор, резистори

Керамички плочки (отпорници)

Керамичките плочки (отпорници) се специфични отпорници со многу мали димензии. Карактеризираат со многу низок напон, што во голема мера се условува од нивните мали димензии. Овие греачи обично се изработуваат од 2W до 10W-12W. Идејата им, исто како кај стандардните отпорници е намалување на тензиите, но тука во многу пониски граници.

Нашата компанија нуди производство на овој тип на отпорници во многу конкурентни цени, но при барања за поголеми количини (во зависност од конкретните керамички плочки).

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува квалитетни керамички плочки (отпорници) за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребната Ви керамичка плочка (отпорници), можете да го добиете поврзани се со нас наведени во страницата ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.