термодвойка, термо двойка, термодвойки, термо двойки, тип J, тип K, тип E, тип T, тип N, тип Pt50, тип Pt80, тип Pt100, тип JPt100

Термоспој

Фирма Сираков Со ЕООД (http://www.nagrevatel.eu), нуди на своите клиенти, произведените, само по висококвалитетна технологија термодвойки. За моментов, компанијата нуди 10 модели термодвойки. Нудиме сорти на поединечните модели термодвойки, кои се разликуваат во степени број:

– Степен број, тип “K”;

– Степен број, тип “J”;

– Степен број, тип “E”;

– Степен број, тип “T”;

– Степен број, тип “N”;

– Степен број, тип “платиниево одржлив термометар тип Pt100”;

– Степен број, тип “платиниево одржлив термометар тип Jpt100”;

Понудените за моментот термодвойки се нудат од различни материјали, во зависност од конкретните индивидуални потреби на секој еден од нашите клиенти. Така нудиме термодвойки изработени од материјал, тип SS304, SUS304, мед, мед обложена со никел, црвена бакарна цевка и други. Струјни жици се со различна изолација, во зависност од типот и вработувања на съотвената термоспој. Нудиме дебелини, повеќето популарни, меѓу кои се 2х7х0,2мм, 0,45мм, 0,50мм, 0,60мм, како и други, особено задача на нашите клиенти.

Сираков Со ЕООД (http://www.nagrevatel.eu) нуди различни пристап елементи и сите варијации за прицврстување во соодветна установа на секоја произведена од нас, термоспој, во зависност од соодветното барање на секој поединечен клиент и конкретните негови потреби.

Фирма Сираков Со ЕООД изработува висококвалитетни термодвойки за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребната Ви термоспој, можете да добиете сврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.