реотан, спирала, нагревателна спирала

Жица

Нудиме навивање на жица за специфични потреби на нашите клиенти. Тоа е редок тип сервис кој ретко се користи од нашите клиенти и се применува главно со цел домаќинство поправки и нивната примена во многу специфични машини и опрема.

Чета, кои произведуваме се изработени само од високо квалитетен шведски Кант на фирма Kanthal. Ова е висококвалитетниот Кант познат на пазарот кој е исклучително богат со прошири, од гледна точка на пресек на Кант, тип и нечистотии во Кант, кои ја одредуваат неговиот специфичен тип и ознака признати во светските стандарди.