нагревател с перки, тръбен нагревател с перки, спирално оребрени нагреватели, нагревател с перки, нагреватели със серпентина, спирално оребрен нагревател, спирално оребрени нагреватели

Грејачи со перки

Грејач со перки се специфични греалки кои се направени од стандардни цевки или миканитови греалки. Повторно, како и кај сите други цевки и миканитови греалки, греалки со перки може да поседуваат било разновидна форма и изглед. Разликата се изразува во тоа што врз дадениот цевки грејач или миканитов грејач се изработува специфичен елемент, или серија на елементи кои во нашата пракса се нарекуваат перки. Овие перки најчесто добиваат изгледот на грејач, на пример кај цевчестите греалки перките најчесто да тркалезни, а кај миканитовите најчесто перките се правоаголни.

Перките се користат како дополнителен, надворешен изолатор, врз дадениот цевки грејач или керамичкиот грејач. Преку нив грејач со перки немаат директен допир со соседната средина со која се во соседството (машина, опрема и така натаму. Тоа воопшто е дополнителен заштитен механизам за заштита како машината, така и греалки. Најчесто примената на грејач со перки се во воздушна средина.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ нуди висококвалитетни греалки со перки за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот ви грејач со перки, можете да добиете поврзани се со нас наведени во страницата ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.