керамичен нагревател, патронен нагревател, керамично патронен нагревател, керамични нагреватели, патронни нагреватели, керамично патронни нагреватели, нагревател, нагреватели

Керамички Патронот грејач

Керамичките патрони греалки, по вид и форма, претставуваат класичен патрони греалки. Разликата, сепак, меѓу класичната Патронот грејач и керамички Патронот греалка е дека керамичките патрони греалки се направени преку керамички слој, врз самата површина. Овој слој овозможува на керамички Патронот грејач да издржи и да ја продолжи својата ефективна работа, дури и при повисока температура. Тука станува збор за температурни нивоа, кај кои стандардните касетата патрони греалки, не би изджали и би неисправната. Така класичните патрони греалки, во повеќето случаи, изработени од цевка SS304, па дури и од цевки типови SS309 и SS316, би издржале до температурни нивоа од не повеќе од 700 степени Целзии.

Така керамичките патрони греалки би биле повеќе упатно опција за машините и опремата каде што се користи повисока температура, каде грејачот се подложени на атипични услови на работа, вклучувајќи директно паѓање во пламен, при дадени видови на машини и капацитети.

Фирма Сираков Со ДООЕЛ изработува квалитетни керамички патрони грејачи за потребите на своите клиенти. Повеќе за потребниот Ви керамички Патронот грејач, можете да добиете поврзувајќи се со нас на наведените во страната ни (http://www.nagrevatel.eu) контакти.